دوستشان بدار و بگذار دوستت داشته باشند،حتی اگر دوستشان نداری...!

خدایا در معبد و مسجد، در دیر و کلیسا، خانه به خانه

تو را می جویم. به هر زبانی ، نام تو را می خوانم،

در نماز و نیایش، نام تو را می شنوم و عشق تو را می یابم.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 

شگفتا وقتی که بود نمی دیدیم

وقتی می خواند نمی شنفتیم

افسوس وقتی دیدیم که نبود

وقتی شنیدیم که نخواند.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

وقتی به دنیا اومدی تنها کسی که گریه میکرد و

بقیه می خندیدن تو بودی

سعی کن یه جوری زندگی کنی که

وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود

دری دیگر باز می شود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که

درهای باز را نمی بینیم

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

عشق همه چیز را می بخشاید

شکست . خطا . خیانت و نفرت

عشق همه چیز را شفا می بخشد

ناراحتی . ترس . درد و تنهایی

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

خورشید را باور دارم

حتی اگر امروز درخشش اش را نبینم

عشق را باور دارم حتی اگر ذره ای به چشم آید

او را باورم دارم حتی اگر هم اینک صدایش را نشنوم

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

منتظر باش اما معطل نشو

تحمل کن اما توقف نکن

قاطع باش اما لجباز نباش

این یعنی همه چیز باش اما هیچی نباش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

یک سنگ کافی است برای شکست شیشه

یک جمله کافی است برای شکستن یک قلب

یک جمله کافی است برای عاشق شدن

یک دوست کافی است برای یک عمر زندگی

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

خدایا!

همان یک قطره باران برای شکرگذاری کافی بود

نمی دانم در برابر این همه باران چگونه شکرگذاری کنم.

+ تاريخ شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:5 نويسنده مریم |